De Stichting

Zoals beschreven op de vorige pagina is de Stichting Botanische Tuin Afrikaanderwijk opgericht op 20 juni 2013. In de akte van oprichting wordt de doelstelling omschreven als het behouden van de Botanische Tuin in de Afrikaanderwijk, hetgeen zal worden bewerkstelligd door samen te werken met de Gemeente Rotterdam in het onderhoud van de Botanische Tuin, het aantrekken van vrijwilligers die bij willen dragen aan het onderhoud, het aantrekken van bezoekers en het organiseren van activiteiten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur bestaat uit:

Marit van der Riet in de functie van voorzitter;

Ineke van der Meer als secretaris en

Renata Rakolcai penningmeester.

 

Hier kunt u het jaarverslag van 2016 vinden en hier het jaarverslag over de kruidenmiddagen.

Maar ook op Youtube zijn we te vinden